Auffach-Schönanger Alm | Tour | Wildschönau Tourismus
Ga naar inhoud Terug naar hoofdpagina De contactgegevens

Auffach-Schönanger Alm

An easy tour along the valley to the lovely Schönanger Alm
  • Fietstouren
  • 5.8 km
  • 0.5 h
  • 294m
From Auffach centre on a pleasant forest road. The gradual ascent is only 6-8%. The Schönanger Alm has a show dairy and a lovel guesthouse with large terrace.

 
  • Start in het dal
meer
Hoogtemeter 1181m
Uitgangspunt Auffach Schatzberg lift
Eindpunt Schönanger Alm
Download

GPS